معاونت پژوهش و فناوری- اخبار ورویدادها
دکتر علی کاوه، به عنوان دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم، برای دریافت نشان درجه یک دانش از رییس محترم جمهوری انتخاب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/19 | 
در رای گیری جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم تصویب شد،
دکتر علی کاوه، به عنوان دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم، برای دریافت نشان درجه یک دانش از رییس محترم جمهوری انتخاب شد
در یکصد و بیست و چهارمین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم و با رأی گیری کتبی، آقای دکتر علی کاوه عضو پیوسته گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد مهندسی سازه و عمران دانشگاه علم و صنعت ایران  به عنوان دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم در سال 1397 برای دریافت نشان درجه یک دانش از رئیس محترم ­جمهوری انتخاب شد.
در این جلسه که روز پنجشنبه 16 اسفند 1397، با حضور 42 عضو، از مجموع 48 عضو پیوسته فرهنگستان و به ریاست آقای دکتر رضا داوری اردکانی ریاست فرهنگستان علوم تشکیل شد؛ دکتر علی کاوه، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران با رای گیری کتبی به عنوان دانشمند برگزیده فرهنگستان علوم در سال 1397 برای دریافت نشان درجه دانش از رییس جمهور انتخاب گردید.
معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب شایسته دکتر کاوه برای دریافت نشان درجه یک دانش را مایه مباهات دانشگاهیان دانشگاه علم و صنعت ایران دانسته و برای ایشان آرزوی توفیقات روزافزون دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.2653.55928.fa
برگشت به اصل مطلب